Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Avlysningar den 21 mars 2023 (OBS! inte idag)
TILLTRÄDESFÖRBUD (LIVSFARA)
TILLTRÄDE
EJ ANGIVET

Observera

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet. Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!

Meddelande och varningar

Från Måndag den 20/3 kommer vägarna i områdena B, C, D och E på Saab Bofors Testcenters skjutfält vara avstängda på grund av Tjällossning. Gäller tillsvidare.

Viss Tjällossning förekommer på Villingsbergs skjutfält, främst mellan Villingsbergs läger mot Bäcks ände och Dammen vägen mot Villingsberg.