Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Avlysningar idag den 24 mars 2023
TILLTRÄDESFÖRBUD (LIVSFARA)
TILLTRÄDE
EJ ANGIVET

Observera

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet. Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!

Meddelande och varningar

Från Måndag den 20/3 kommer vägarna i områdena B, C, D och E på Saab Bofors Testcenters skjutfält vara avstängda på grund av Tjällossning. Gäller tillsvidare.