Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Om skjutfälten

Allmänt

Webbplatsen www.skjutfalten.se är en gemensam informationstjänst på Internet från Bofors Skjutfält och P4 – Skaraborgs regemente.
Här visas ett informationsgränssnitt för Bofors Skjutfält och Villingsbergs Skjutfält som översiktligt kan beskrivas som en anslagstavla på internet där aktuella och kommande riskområden redovisas i form av rött (avlyst=livsfarligt att beträda), grönt (ej avlyst=får beträdas) och gula sektorer. Där inget beslut om riskområde ännu fattats, markeras dessa sektorer i gul färg. Systemet presenterar senaste uppdateringstidpunkt.

Sprängning av blindgångare kan ske dagligen mellan 07.00 och 16.00. Aktuellt område stängs genom röjningsledarens försorg.

Kontaktuppgifter
Frågor gällande avlysningar hänvisas till telefon 0586 68001.

Bofors Skjutfält:
Saab Bofors Test Center AB
691 27 Karlskoga
E-post. exp@testcenter.se
Tel: 0586-68001

Inpassering, säkerhet
Port, dagtid 0586-68001
Tel.svar. under fritid 0586 728670

Villingsbergs Skjutfält
Skaraborgs regemente
Box 604
541 29 Skövde
E-post exp-p4@mil.se
Tel. 0500-465000
Fax. 0500-465020

Inpassering, säkerhet
Tel. 073-0672117 eller
Tel. 0500-464816

Upphovsrätt
Texter publicerade på www.skjutfalten.se får citeras och vidareförmedlas med angivande av källan . Om text är publicerad med uppgift om upphovsman (textförfattare) får denna text inte publiceras utan tillstånd av dels upphovsmannen, samt informationsansvarig vid BTC.

Bilder och andra illustrationer får inte kopieras och användas utan tillstånd av BTC:s informationsansvarige eller angiven upphovsman.

Logotyper eller andra symboler får inte kopieras och användas utan skriftligt tillstånd från Saab Bofors Test Center AB samt P4 – Skaraborgs regemente. Förfrågan om att få kopiera och använda logotyp eller symbol ställs till Saab Bofors Test Center AB samt P4 – Skaraborgs regemente informationsansvarig.

Den grafiska profil som används på BTC:s webbsidor får inte kopieras och användas för att presentera webbsidor som inte publiceras av Saab Bofors Test Center AB.