Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Avlysningar den 24 november 2021 (OBS! inte idag)
TILLTRÄDESFÖRBUD (LIVSFARA)
TILLTRÄDE
EJ ANGIVET

Observera

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet. Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!

Meddelande och varningar

Vecka 26 Måndag 27/6-Söndag 3/7 kommer vår verksamhet att bullra mer än vanligt i området Karlskoga på Saab Bofors Testcenters skjutfält.

Under veckorna 26 och 27 kommer övningar samt skjutning med lös ammunition att ske i terrängen runt Norra lägret i områdena 1 och 10 på Villingsbergs skjutfält.