Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Avlysningar den 24 juli 2021 (OBS! inte idag)
TILLTRÄDESFÖRBUD (LIVSFARA)
TILLTRÄDE
EJ ANGIVET

Observera

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet. Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!

Meddelande och varningar

11/10-17/10 bedrivs det Älgjakt på områdena 1-10 på Villingsbergs skjutfält.

Lördag 16/10 bedrivs det Älgjakt på Saab Bofors Testcenters Skjutfält.