Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Avlysningar den 14 september 2021 (OBS! inte idag)
TILLTRÄDESFÖRBUD (LIVSFARA)
TILLTRÄDE
EJ ANGIVET

Observera

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet. Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!

Meddelande och varningar

Helgen V49 kommer det att bedrivas lösskjutning samt övningar i västra delen av Villingsberg samt i Lägret.