Avlysningar i dag tisdag 20 aug 2019
Idag kommer vår verksamhet att bullra mer än vanligt i området Karlskoga.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!