Avlysningar i dag måndag 22 apr 2019
Övningsverksamhet kommer att ske i Områdena 1 och 10. På grund av Tjälskador är alla genomfartsvägar stängda i områdena B,C,D och E. Gäller tillsvidare.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!