Tillträdesförbud

EN INFORMATIONSTJÄNST FRÅN BOFORS TESTCENTER OCH P4 SKARABORGS REGEMENTE

Avlysningar idag den 13 april 2021
TILLTRÄDESFÖRBUD (LIVSFARA)
TILLTRÄDE
EJ ANGIVET

Observera

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet. Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!

Meddelande och varningar

Områden B och C är stängda på grund av Tjällossning.

Detta gäller tillsvidare. Tisdag den 13/4 kommer vår verksamhet att bullra mer än vanligt i området Karlskoga och Dalkarlsberg under dag och även kvällstid.