Avlysningar fredag 14 feb 2020 (OBS! inte idag)
Lösskjutning förekommer i områdena 1,2 och 10 på Villingsbergs skjutfält.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!