Avlysningar fredag 31 jan 2020 (OBS! inte idag)
Område B samt C stängt på Saab Bofors test center skjutfält på grund av tjällskador, gäller tillsvidare.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!