Avlysningar måndag 27 jan 2020 (OBS! inte idag)
Område B & C på Saab Bofors Testcenter är stängt för all fordonstrafik på grund av tjällossning. Gäller tills vidare.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!