Avlysningar lördag 16 nov 2019 (OBS! inte idag)
Lösskjutning i område 1,2 och 10.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!