Avlysningar onsdag 6 nov 2019 (OBS! inte idag)
Övning kommer att ske på hela Villingsbergs skjutfält.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!