Avlysningar lördag 26 okt 2019 (OBS! inte idag)
Älgjakt på hela Saab Bofors Testcenters skjutfält, stängt för fordonstrafik. Verksamhet i område 1,2,10

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!