Avlysningar torsdag 26 sep 2019 (OBS! inte idag)
Idag kommer vår verksamhet bullra mer än vanligt i området kring Karlskoga. Lösskjutning i områdena 1 och 10. Bom 40 och 44 i område 6A låsta då område 5 är avlyst.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!