Avlysningar söndag 22 sep 2019 (OBS! inte idag)
Villingsberg lånar områdena D och E för lösskjutning mellan kl:05:00-07:00. Lösskjutning kommer att ske på hela Villingsbergs skjutfält.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!