Avlysningar onsdag 14 aug 2019 (OBS! inte idag)
Verksamhet på Handgranatsbanan samt område 1 och 10. Bom 40 och 44 stängda då område 5 är avlyst.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!