Avlysningar måndag 29 jul 2019 (OBS! inte idag)
Verksamhet på fältet samt i område 10.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!