Avlysningar torsdag 27 jun 2019 (OBS! inte idag)
Övningsverksamhet kommer att ske i område 10.

Av tekniska skäl kan vi inte ta ansvar för innehållet på denna sida. Studera därför alltid en varningstavla på väg in till skjutfältet.
Rör inga ammunitionsseffekter, livsfara! Passera aldrig en stängd bom, livsfara!